Husrening


Andligt ljus


Sanningen är ljuset

Ljuset är det enda sanna!

HusreningRenar energin i ”hemsökta” hus


Många människor känner av en andlig aktivitet i sina hem. Det kan vara  andar som inte gått över till andra sidan och som kan påverka människor på ett negativt sätt.ex med smärta, humörförändringarJ Det kan också vara energiminnen av människor som en gång i tiden levt och verkat på platsen.

Jag hjälper de andar att komma "hem" och renar energin i hemmet.

För mig är det självklart att lyssna & bekräfta anden för att höra dens berättelse, innan man hjälper den in i ljuset.

Jag ger dig verktyg och  hjälper även till att stänga till det energifält som vi tar in den andliga energin med hos  vuxen och barn-

.


   Andligt ljus    Katarina Nyqvist    Sörvik, Bäcken    572 93 Oskarshamn    tel 073-852 80 63    e-post katarina@andligt-ljus.se